NASU emblem NULP emblem
UALCC emblem ISC emblem
PCI emblem PMI emblem
TPISC emblem ERDC emblem

Ukrainian-American Laboratory of Computational Chemistry

SSI "Institute for Single Crystals" of National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
Interdisciplinary Center for Nanotoxicity, Jackson MS, USA

National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine

G.V.Karpenko Physico-Mechanical Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine

A.V.Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odesa, Ukraine

Technological Park "Institute for Single Crystals"

Under support of US Army Engineer Research and Development Center ERDC-IRO

Methods and Applications of Computational Chemistry

Fourth Symposium

28 June - 2 July 2011, Lviv, Ukraine

Briefly about

Photos

Scope of Symposium

Organizers

Participants

Schedule

Contacts

Related sites:

ORGANIZERS

The Symposium is organized by Ukrainian-American Laboratory of Computational Chemistry (Kharkiv, Ukraine - Jackson, USA), STC "Institute for Single Crystals", National University "Lviv Polytechnic", G.V.Karpenko Physico-Mechanical Institute, and A.V.Bogatsky Physico-Chemical Institute under support of Technological Park "Institute for Single Crystals" and US Army Engineer Research and Development Center (ERDC-IRO).

INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE

Jerzy Leszczynski (USA), Chairman
Yuriy Bobalo (Ukraine), Honorary Chairman
Volodymyr Seminozhenko (Ukraine), Honorary Chairman
T. Marek Krygowski (Poland)Oleg Shishkin (Ukraine)
Leonid Gorb (USA, Ukraine)Andrzej Sokalski (Poland)
Viktor Kuzmin (Ukraine)Zdzislaw Latajka (Poland)
Manuel Ruiz-Lopes (France)Oleg Prezhdo (USA)
Alexandre Varnek (France)Vasyl Pokhmurskii (Ukraine)
Volodymyr Novikov (Ukraine)Miquel Sola (Spain)
Roman Lesyk (Ukraine)Jiande Gu (China)
Mikhail Basilevsky (Russian Federation)Georgy Zhidomirov (Russian Federation)
Jiri Sponer (Czech Republic)Ilya Kaplan (Mexico)
Mykola Kartel (Ukraine)Alex Tropsha (USA)
Artem Cherkasov (Canada)Frances Hill (USA)
Mykola Kartel (Ukraine)

Local Organizing Committee

Yuriy Bobalo, ChairmanOleg Shishkin, Vice-Chairman
Leonid Gorb, Vice-ChairmanVolodymyr Novikov, Vice-Chairman
Oleg Zhikol, Scientific SecretaryMaryna Stasevych, Scientific Secretary
Vira LubenetsSergiy Korniy
Diana BaranovychIryna Buchkevych
Zoryana GubrijIryna Gubytska
Maria KurkaNatalya Marintsova
Oksana MykolivRostyslav Musyanovych
Mykola PlatonovSvyatoslav Polovkovych
Taras SkorokhodaLesya Zhurakhivska

Last update: May 16 2011.