Про нас

Лабораторія спеціалізується на квантовохімічному моделюванні різноманітних об’єктів у тісній співпраці з іншими співробітниками відділу, які спеціалізуються на рентгеноструктурному аналізі. Головні напрямки роботи:

  • теоретичне дослідження міжмолекулярних взаємодій різної сили та різних типів, в тому числі в молекулярних кристалах
  • аналіз хвильової функції / електронної густини, тобто переклад на хімічну мову результатів квантовохімічних обчислень

Певний досвід є також в царині моделювання електронно-збуджених станів молекул, в ab initio молекулярній динаміці, в докінгу.